मानार्थ सदस्य

मानार्थ सदस्य मानार्थ सदस्य

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका मानार्थ प्राज्ञ सदस्यहरू
वि.सं. २०२८ सालमा मनोनितः—
१. श्री बाबुराम आचार्य (हाल स्वर्गीय)
२. श्री धनशमशेर ज.ब.रा. (हाल स्वर्गीय)
वि.सं. २०३१ सालमा मनोनित
३. श्री धरणीधर कोइराला (हाल स्वर्गीय)
वि.सं. २०३३ सालमा मनोनितः—
४. श्री गोविन्दबहादुर गोठाले (हाल स्वर्गीय)
वि.सं. २०५१ सालमा मनोनितः–
५. श्री कालीदास श्रेष्ठ (हाल स्वर्गीय)
६. श्री नातीकाजी श्रेष्ठ (हाल स्वर्गीय)
७. श्री जनकलाल शर्मा (हाल स्वर्गीय)
८. श्री बदरीनाथ भट्टराई (हाल स्वर्गीय)
९. श्री दुर्गालाल श्रेष्ठ
१०. श्री सुन्दर झा शास्त्री (हाल स्वर्गीय)
११. श्री केशव दुवाडी (हाल स्वर्गीय)
वि.सं. २०५२ सालमा मनोनितः–
१२. श्री सिद्धिमुनि शाक्य (हाल स्वर्गीय)
१३. शम्भुप्रसाद मिश्र (हाल स्वर्गीय)
१४. प्रा.डा. श्री तेजरत्न कंसाकार
वि.सं. २०७७ सालमा मनोनितः—
१५. डा. श्री महेशराज पन्त 
१६. प्रा.डा. श्री सूर्यप्रसाद सुवेदी
वि.सं. २०७८ सालमा मनोनितः—
१७. प्रा.डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र