प्रज्ञा पुस्तकालय

प्रज्ञा पुस्तकालय प्रज्ञा पुस्तकालय

प्रज्ञा पुस्तकालय

विद्वान् अध्येता र अनुसन्धाताहरूको सेवाका लागि प्रज्ञा भवनभित्र एउटा सन्दर्भ पुस्तकालयको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त पुस्तकालय प्रज्ञा पुस्तकालयका रूपमा प्रसिद्ध छ । पूर्व प्रशासन प्रमुख तुलसीदास राजभण्डारीका अनुसार वि.सं. २०२८ तिर यस पुस्तकालयको स्थापना भएको हो । यस पुस्तकालयको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि अलग अलग रूपमा विभागीय पुस्तकालयहरू मात्र सञ्चालनमा थिए । तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीदास राजभण्डारीको इच्छाअनुसार नै उनलाई लेखाबाट पुस्तकालय हेर्ने गरी ग्रन्थपाल पदमा सरुवा गरिएपछि प्रज्ञा पुस्तकालय सापेक्ष रूपमा व्यवस्थित बनेको पाइन्छ । यस पुस्तकालयसँगै एउटा वाचनालय पनि रहेको छ ।
मूल भवनमा रहेको पुस्तकालयलाई हाल नेपाल–भारतको सहयोगमा प्रज्ञा परिसरको उत्तरपट्टि निर्मित पुस्तकालय भवनमा सारिएको छ । हाल प्रज्ञा–पुस्तकालयलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने कार्य भइरहेको छ ।