ऐन/नियम

ऐन/नियम ऐन/नियम

डाउनलोड गर्न पाठमा क्लिक गर्नुहोस्:

लेखक/साहित्यकार परिचय–पत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि– २०७७

प्रज्ञा पुरस्कार मापदण्ड तथा कार्यविधि– २०६९

मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवम् आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड
तथा कार्यविधि– २०६९

कलाकार तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी (पाँचौँ संशोधन) नियमावली– २०७७

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ (संशोधित)

आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली–२०६७ (संशोधित)

आजीवन सदस्यता प्रदान गर्ने मापदण्ड– २०६९

प्रज्ञा पुरस्कार मापदण्ड तथा कार्यविधि– २०६९ 

राष्ट्रिय-प्रतिभा-उपचार-कोष-सञ्चारलन-कार्यविधि-२०६६

साहित्यिक-पत्रिका-सहयोग-कोष-सञ्‍चालन-कार्यविधि-२०६६

हल भाडा रकम सम्बन्धी निर्देशिका – २०७५